تعرفه خطوط اپراتور های مختلف برای کاربران سات اس ام اس

پنل های کاربری سات اس ام اس، دارای چند شماره عمومی 8 رقمی رند و 14 رقمی هستند که می توانید با آنها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال و یا دریافت کنید. در صورت نیاز به خط اضافی ، خط های اختصاصی را با پیش شماره 1000، 2000 و 3000 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت سفارشی و غیر سفارشی هستند، هزینه کلیه خطوط اختصاصی غیر سفارشی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای سفارشی محسوب می شود.

کلیه پلن های سات اس ام اس، دارای خط اختصاصی ۱۴ رقمی هدیه هستند.

کاربر گرامی، به علت نوسان زیاد قیمت های خطوط توسط مخابرات، مبالغی که در جداول زیر مشاهده میکنید، دقیق نیستند لطفا خط مورد نظر خود را، به صورت تیکت اعلام بفرمایید تا قیمت دقیق موقع خرید خدمتتان اعلام شود

خطوط اختصاصی با پیش شماره 1۰۰۰

ردیف
نمونه شماره
تعداد ارقام
قیمت خط تصادفی(غیر رند) (تومان)
قیمت خط انتخابی(رند) (تومان)
1
1000XXXXXXXXXX
14
80,000
130،000
2
1000XXXXXXXXX
13
110,000
170,000
3
1000XXXXXXXX
12
206,000
384,000
4
1000XXXXXXX
11
278,000
526,000
5
1000XXXXXX
10
385,000
1,232,000
6
1000XXXXX
9
943,000
1,941,000
7
1000XXXX
8
2,900,000
6,800,000
8
1000XXX
7
استعلام شود
استعلام شود
9
1000XX
6
استعلام شود
استعلام شود

کاربر گرامی، به علت نوسان زیاد قیمت های خطوط توسط مخابرات، مبالغی که در جداول زیر مشاهده میکنید، دقیق نیستند لطفا خط مورد نظر خود را، به صورت تیکت اعلام بفرمایید تا قیمت دقیق موقع خرید خدمتتان اعلام شود

خطوط اختصاصی با پیش شماره 3۰۰۰

ردیف
نمونه شماره
تعداد ارقام
قیمت خط تصادفی رند و غیر رند (تومان)
1
3000XXXXXXXXXX
14
70,000
2
3000XXXXXXXX
12
150،000
3
3000XXXXXX
10
180,000
4
3000XXXXX
9
استعلام شود
5
3000XXXX
8
استعلام شود

کاربر گرامی، به علت نوسان زیاد قیمت های خطوط توسط مخابرات، مبالغی که در جداول زیر مشاهده میکنید، دقیق نیستند لطفا خط مورد نظر خود را، به صورت تیکت اعلام بفرمایید تا قیمت دقیق موقع خرید خدمتتان اعلام شود

خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000
ردیف
تعداد ارقام
غیر سفارشی(تومان)
سفارشی(تومان)
غیر رند
نیمه رند
رند
1
12
230,000
2900,000
330,000
380,000
2
10
430,000
530,000
730,000
1,030,000
3
9
730,000
830,000
1,030,000
1,530,000
4
8
1,230,000
1,430,000
1,650,000
2,600,000

کاربر گرامی، به علت نوسان زیاد قیمت های خطوط توسط مخابرات، مبالغی که در جداول زیر مشاهده میکنید، دقیق نیستند لطفا خط مورد نظر خود را، به صورت تیکت اعلام بفرمایید تا قیمت دقیق موقع خرید خدمتتان اعلام شود

خطوط اختصاصی با پیش شماره 5۰۰۰

ردیف
نمونه شماره
تعداد ارقام
سفارشی (تومان)
غیر سفارشی (تومان)
1
50001XXXXXXXXX
14
120,000
50,000
2
50001XXXXXXXX
13
250,000
130,000
3
50001XXXXXXX
12
450,000
250,000
4
50001XXXXXX
11
860,000
450,000
5
50001XXXXX
10
1,300,000
700,000
6
50001XXXX
9
1,720,000
900,000
7
50001XXX
8
3,800,000
1,200,000
8
50001XX
7
45,300,000
9
50001X
6
75,300,000

کاربر گرامی، به علت نوسان زیاد قیمت های خطوط توسط مخابرات، مبالغی که در جداول زیر مشاهده میکنید، دقیق نیستند لطفا خط مورد نظر خود را، به صورت تیکت اعلام بفرمایید تا قیمت دقیق موقع خرید خدمتتان اعلام شود

خطوط اختصاصی ثابت

ردیف
نمونه شماره
تعداد ارقام
قیمت (تومان)
1
021XXXXXXXX
8
100,000
2
021XXXXX
5
450,000
4
021XXXX
4
550,000